THÀNH PHẦN


[col span__sm=”12″]

[ux_slider bg_color=”rgb(79, 79, 79)” hide_nav=”true” nav_size=”normal”]

[ux_banner height=”47%” bg=”764″ bg_size=”orginal” bg_pos=”37% 67%” parallax=”2″]

100% Chiết xuất thiên nhiên

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]

[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”875″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/dau-huong-duong/” target=”_blank”]

HƯỚNG DƯƠNG

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”878″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/dau-hanh-nhan/” target=”_blank”]

HOA HẠNH NHÂN

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”880″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/dau-hanh-nhan/” target=”_blank”]

HỒNG HOA CALENDULA

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”881″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/tinh-chat-hoa-cuc-chamomile/” target=”_blank”]

hoa cúc chamomile

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”882″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/tinh-chiet-lua-mi/” target=”_blank”]

lúa mì

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”884″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/tinh-chiet-lua-mi/” target=”_blank”]

ô liu

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”886″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/tinh-chiet-jojoba/” target=”_blank”]

jojoba

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”895″ bg_pos=”70% 22%” link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/tinh-chiet-jojoba/” target=”_blank”]

Liên mộc

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”890″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/tinh-chiet-jojoba/” target=”_blank”]

Cam

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”891″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/tinh-chiet-jojoba/” target=”_blank”]

Dừa

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”892″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/tinh-chiet-jojoba/” target=”_blank”]

ngô

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”893″ link=”http://bebacare.vn/2017/10/18/tinh-chiet-jojoba/” target=”_blank”]

Hoa Hồi
Địa Trung Hải

[/ux_banner]

[/col]


[title style=”center” text=”các nguyên liệu”]